هاست لینوکس - فضای پشتیبان
پرطرفدارترین
فضای پشتیبان - پلن اول
15,000/ماهیانه
 • ظرفیت دیسک 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه 200 گیگابایت
 • Ftp Accounts 1 عدد
 • دسترسی تنها از طریق FTP اکانت
 • دیتاسنتر آسیاتک
فضای پشتیبان - پلن دوم
25,000/ماهیانه
 • ظرفیت دیسک 20 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه 400 گیگابایت
 • Ftp Accounts 1 عدد
 • دسترسی تنها از طریق FTP اکانت
 • دیتاسنتر آسیاتک
فضای پشتیبان - پلن سوم
50,000/ماهیانه
 • ظرفیت دیسک 50 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه 1000 گیگابایت
 • Ftp Accounts 1 عدد
 • دسترسی تنها از طریق FTP اکانت
 • دیتاسنتر آسیاتک